Alle collecties
1. Aan de slag op Deliveroo
Belastingvereisten onder DAC7
Belastingvereisten onder DAC7

Rapportage over gegevensverzameling op platforms - veelgestelde vragen (FAQ)

H
Geschreven door Hannie Cheese
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opmerking: alleen voor partners in het VK, Ierland, België, Frankrijk en Italië.

Actie vereist voor alle partners in het VK, Ierland, België, Frankrijk en Italië. Op alle exploitanten van digitale platforms (waaronder Deliveroo) is een nieuwe reeks transparantieregels met betrekking tot belastingen van toepassing. Voldoe je hier niet aan, dan kan dit leiden tot opgeschorte uitbetalingen en/of sluiting van je account op Deliveroo totdat je de vereiste gegevens hebt verstrekt. Meer details vind je hieronder.

Veelgestelde vragen:

Wat is DAC7?

DAC7 is een nieuwe reeks transparantieregels met betrekking tot belastingen die geldt voor alle exploitanten van digitale platforms (waaronder Deliveroo) in de Europese Unie (EU). Deze Europese richtlijn is vanaf 1 januari 2023 via lokale wetgeving van kracht. Deliveroo moet jaarlijks bepaalde gegevens over partners verzamelen, valideren, opnieuw valideren en rapporteren aan de belastingdiensten van de EU-lidstaten. De eerste rapportagedeadline valt dus op 31 januari 2024 voor partners die zich in 2023 bij het platform aansluiten. Partners die zich vóór 2023 bij het platform hebben aangesloten, worden meegenomen in de rapportage van het volgende jaar op 31 januari 2025.

Het VK introduceert op 1 januari 2024 met een eigen versie van de EU-richtlijn (een jaar na de invoering in de EU). De rapportagedeadline voor partners die zich vóór 2024 bij het platform hebben aangesloten, is het jaar erop, op 31 januari 2026. Partners in het VK die hun gegevens echter vóór deze datum verstrekken, worden meegenomen in het rapport van 2025.

Ga voor meer informatie over wat je aan Deliveroo moet verstrekken en welke informatie we met de belastingdienst delen naar het gedeelte “Welke gegevens worden gedeeld?”.

Waarom gebeurt dit?

De nieuwe DAC7-vereisten dienen om de belastingtransparantie op het gebied van transacties op digitale platforms, waaronder Deliveroo, en de belastingsamenwerking tussen het VK en de EU-lidstaten te verbeteren.

Op wie is dit van toepassing?

Volgens deze belastingvereisten moeten alle Europese digitale platforms, waaronder Deliveroo, bepaalde gegevens verzamelen (zoals in de tabel hieronder) van de partners die hun diensten gebruiken. Voor Deliveroo betekent dit alle partners, zowel nieuwe als bestaande (restaurants en supermarkten), in het VK, Ierland, België, Frankrijk en Italië.

Welke invloed heeft dit op mij?

Deliveroo is verplicht om belastinggegevens van platformgebruikers en inkomsten te rapporteren aan de belastingdiensten van alle partners in de EU-markten waarin we actief zijn: Ierland, Frankrijk, België, Italië.

We maken dit proces zo eenvoudig mogelijk voor onze partners:

  • Voor nieuwe partners verzamelt het Deliveroo-team gegevens tijdens het verkoopproces in 2023.

  • Bestaande partners in de EU (als je je vóór 2023 bij het platform hebt aangesloten) kunnen de gegevens doorgeven via de DAC7-banner op de beginpagina van Hub

  • Bestaande partners in het VK (als je je vóór 2024 hebt aangesloten) kunnen gegevens verstrekken door de DAC7-banner op de homepage van Hub in te vullen.

Voor partners in de EU geldt echter: als we de vereiste gegevens niet ontvangen, kan dit leiden tot opgeschorte uitbetalingen en/of sluiting van je account bij Deliveroo totdat je de vereiste gegevens hebt verstrekt.

Welke gegevens worden gedeeld?

De onderstaande tabel toont de gegevens die Deliveroo zal delen met de belastingdienst om te voldoen aan de DAC7-vereisten. De gegevens die we moeten verzamelen, zijn opgesplitst op basis van individuen en entiteiten, afhankelijk van je bedrijfstype.

Opmerking voor partners in de EU: we zijn alleen verplicht om transactiegegevens te delen vanaf het begin van 2023 – we zijn niet verplicht om transacties te delen die vóór 2023 zijn betaald/gecrediteerd. Voor partners in het VK: we zijn alleen verplicht om transactiegegevens te delen vanaf het begin van 2024.

Raadpleeg de bijlage onderaan dit artikel voor meer informatie over de vereiste gegevens.

Individuen (eenmanszaken)

Entiteiten (vennootschappen)

Voor- en achternaam

Juridische naam

Hoofdadres

Maatschappelijke zetel

-

Ondernemingsnummer

Btw-nummer, indien beschikbaar

Btw-nummer, indien beschikbaar

Fiscaal identificatienummer

Fiscaal identificatienummer

Geboortedatum

-

Rekeningnummer dat je gebruikt om betalingen van Deliveroo te ontvangen (IBAN)

Rekeningnummer dat je gebruikt om betalingen van Deliveroo te ontvangen (IBAN)

Indien anders dan de naam van de platformgebruiker: de naam van de houder van de bankrekening waarop de vergoeding wordt betaald of gecrediteerd, samen met alle andere beschikbare financiële identificatiegegevens met betrekking tot die rekeninghouder

Indien anders dan de naam van de platformgebruiker: de naam van de houder van de bankrekening waarop de vergoeding wordt betaald of gecrediteerd, samen met alle andere beschikbare financiële identificatiegegevens met betrekking tot die rekeninghouder

Elke EU-lidstaat waar de platformgebruiker inwoner is en eventuele fiscale identificatienummers in die lidstaten

Elke EU-lidstaat waar de platformgebruiker inwoner/gevestigd is en eventuele fiscale identificatienummers in die lidstaten

De totale vergoeding die door Deliveroo aan jou wordt betaald of gecrediteerd

De totale vergoeding die door Deliveroo aan jou wordt betaald of gecrediteerd

Aantal transacties op het Deliveroo-platform waarvoor je werd betaald of gecrediteerd

Aantal transacties op het Deliveroo-platform waarvoor je werd betaald of gecrediteerd

Alle vergoedingen, commissies of belastingen die worden ingehouden of in rekening worden gebracht door Deliveroo

Alle vergoedingen, commissies of belastingen die worden ingehouden of in rekening worden gebracht door Deliveroo

De groene items hierboven worden door Deliveroo gegenereerd op basis van haar eigen gegevens – deze gegevens vragen we je dus niet.

Opmerking: we zijn niet verplicht om gegevens te verzamelen en rapporteren voor beursgenoteerde bedrijven (of bedrijven die voor meer dan 50% eigendom zijn van beursgenoteerde bedrijven) – deze zijn uitgesloten van de DAC7-vereisten. Alle partners zijn echter verplicht om het formulier in te vullen. Je vindt dit op de beginpagina van Hub. Zo kunnen we deze uitsluitingen vastleggen.

Is deze rapportageverplichting eenmalig of doorlopend?

Vanaf 1 januari 2023 moet DAC7 jaarlijks worden gerapporteerd. Gegevens van partners in de EU die zich na januari 2023 hebben aangesloten, moeten uiterlijk op 31 januari 2024 aan de belastingautoriteit worden gerapporteerd. De gegevensverzameling voor alle partners die zich vóór 2023 bij het Deliveroo-platform hebben aangesloten (en partners die zich in 2023 en 2024 hebben aangesloten) wordt gerapporteerd op 31 januari 2025, en daarna is dat jaarlijks voor iedereen. Veranderen je gegevens, dan moet je dit onmiddellijk aan ons melden, zodat we altijd zeker de correcte gegevens rapporteren.

In het VK begint deze procedure op 1 januari 2024. Alle gegevens die worden verzameld van partners die zich in de loop van 2024 hebben aangesloten, worden uiterlijk 31 januari 2025 aan de belastingautoriteit gerapporteerd. Gegevens die zijn verzameld van alle partners die zich vóór 2024 bij Deliveroo hebben aangesloten, worden uiterlijk 31 januari 2026 gerapporteerd. Hierna vindt dit jaarlijks plaats. Veranderen je gegevens, dan moet je dit onmiddellijk aan ons melden, zodat we altijd zeker de correcte gegevens rapporteren.

Wie beheert deze rapportage?

Deliveroo is verantwoordelijk voor het verzamelen van de vereiste gegevens, die we jaarlijks rechtstreeks met de relevante belastingdienst delen.

Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om partners jaarlijks toegang te geven tot een rapport van de gegevens die we met de autoriteiten hebben gedeeld. De richtlijnen voor het delen van dit rapport zijn nog te bevestigen door de belastingdienst.

Wat doet Deliveroo met deze gegevens en hoelang worden ze bewaard?

We behandelen je gegevens vertrouwelijk en gebruiken ze uitsluitend om te voldoen aan onze DAC7-vereisten. We gebruiken de gegevens om informatie over je zaak te verifiëren en te voldoen aan onze fiscale, wettelijke en auditverplichtingen. We bewaren je gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor deze doeleinden en in overeenstemming met ons beleid betreffende het bewaren van bestanden en gegevens. Als een deel van je gegevens wordt beschouwd als persoonsgegevens die op jou als individu betrekking hebben, kun je voor meer informatie over hoe we die persoonsgegevens gebruiken terecht in ons Wereldwijde privacybeleid voor partners.

Ik ben al Deliveroo-partner. Moet ik deze details ook verstrekken?

Ja, we zijn verplicht om deze gegevens achteraf te verzamelen van alle partners in de betreffende markten. Vul het formulier in om je gegevens door te geven. Je vindt dit op de beginpagina van Hub.

Wat als ik de vereiste gegevens niet verstrek?

Deliveroo stuurt e-mails en herinneringen naar partners om deze gegevens via het formulier te verzamelen. Je vindt het formulier op de homepage van Hub. Als we de vereiste gegevens echter niet ontvangen, kan dit leiden tot opgeschorte uitbetalingen en/of sluiting van je account bij Deliveroo totdat je de vereiste gegevens hebt verstrekt.

Bijlage

Landspecifieke gegevenstypen

De volledige lijst met vereiste gegevens vind je hier

VK

Eenmanszaken

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (rijksregisternummer)

Btw-nummer, indien van toepassing

Adresbewijs

Aanvaarde documenten: energierekening, bankafschriften

ID document

Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning

Vennootschappen

Belastinggegevens

Details

Bedrijfsregistratienummer

Btw-nummer, indien van toepassing

Is je bedrijf beursgenoteerd of voor het grootste deel eigendom van een beursgenoteerd bedrijf?

Ierland

Eenmanszaken

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (PPSN)

7 cijfers, gevolgd door 1 of 2 letters (zonder spaties)

Ben je btw-plichtig in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Btw-nummer, indien van toepassing

Begint met IE en kan bestaan uit 8 of 9 tekens, waarvan 1 of 2 letters (ofwel de voorlaatste, ofwel de laatste twee)

Adresbewijs

Aanvaarde documenten: energierekening, bankafschriften

ID document

Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning

Vennootschappen

Belastinggegevens

Details

Ondernemingsnummer (CRO)

6 cijfers (zonder spaties)

Fiscaal identificatienummer (TRN)

7 cijfers, gevolgd door 1 of 2 letters (zonder spaties)

Btw-nummer, indien van toepassing

Starts with IE and can be 8 or 9 characters including 1 or 2 alphabetical characters (either second last or last 2)

Is je vennootschap actief in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Is je bedrijf beursgenoteerd of voor het grootste deel eigendom van een beursgenoteerd bedrijf?

Frankrijk

Eenmanszaken

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (numéro fiscal de référence or numéro SPI)

13 cijfers en begint met 0, 1, 2 of 3

Btw-nummer, indien van toepassing

Begint met FR, gevolgd door 11 tekens

Ben je btw-plichtig in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Adresbewijs

Aanvaarde documenten: Kbis, energierekeningen, SIRENE-uittreksel, INSEE-uittreksel

ID document

Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning

Vennootschappen

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (SIREN)

19 cijfers

Ondernemingsnummer (SIRET)

14 cijfers

Btw-nummer, indien van toepassing

Begint met FR, gevolgd door 11 tekens

Is je vennootschap actief in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Is je bedrijf beursgenoteerd of voor het grootste deel eigendom van een beursgenoteerd bedrijf?

Italië

Eenmanszaken

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (Codice fiscale)

16 alfanumerieke tekens

Ben je btw-plichtig in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Btw-nummer, indien van toepassing

Begint met IT, gevolgd door 11 tekens

Adresbewijs

Aanvaarde documenten: ID-kaart/rekeningen/woonbewijs/bankafschrift

ID document

Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning

Vennootschappen

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (Codice fiscale)

11 alfanumerieke tekens

Ondernemingsnummer (REA)

Btw-nummer

Begint met IT, gevolgd door 11 tekens

Is je vennootschap actief in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Is je bedrijf beursgenoteerd of voor het grootste deel eigendom van een beursgenoteerd bedrijf?

België

Eenmanszaken

Belastinggegevens

Details

Fiscaal identificatienummer (rijksregisternummer)

10 cijfers (zonder spaties)

Ben je btw-plichtig in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Btw-nummer, indien van toepassing

Begint met BE, gevolgd door 10 tekens

Adresbewijs

Aanvaarde documenten: energierekening, telefoonrekening, loonbrief, bankafschrift, autoverzekering, brief van de overheid, huurovereenkomst, studentenkaart

ID document

Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning

Vennootschappen

Belastinggegevens

Details

Ondernemingsnummer

10 cijfers (zonder spaties)

Is je vennootschap actief in andere EU-lidstaten? Zo ja, in welke EU-lidstaten en onder welke fiscale identificatienummers?

Is je bedrijf beursgenoteerd of voor het grootste deel eigendom van een beursgenoteerd bedrijf?

Was dit een antwoord op uw vraag?