Nog nooit een advertentie gemaakt? Lees eerst Je bedrijf adverteren op Deliveroo

Ons algoritme beslist op welke klanten we je advertentie richten en waar je advertentie te zien is in het onderdeel Uitgelicht van de app.

We proberen je altijd de best mogelijke resultaten te bieden binnen jouw budget. Om dat te doen, proberen we je advertentie te tonen aan de klanten die volgens ons het waarschijnlijkst een bestelling plaatsen. Bijvoorbeeld als ze eerder bij een vergelijkbare keuken hebben besteld.

Zo houden we rekening met je budget en prioriteren we verschillende advertenties.

Hoe je betaaltWanneer je een advertentie maakt, vragen we je een totaalbudget in te stellen. Dit is het maximumbedrag dat je zult besteden.

Je stelt ook in hoeveel je voor elke menuweergave wilt betalen. Dit is je prijs per menuweergave. Deze prijs speelt een belangrijke rol in de concurrentiekracht van je advertentie (lees hieronder meer).

Elke keer dat een klant op je advertentie tikt en je menu bekijkt, halen we de prijs per weergave van je totaalbudget.

Je advertentie concurrerender makenAls je een hogere prijs per weergave instelt, kan je advertentie prominenter te zien zijn in het onderdeel Uitgelicht van de app, waardoor je waarschijnlijk meer menuweergaven genereert. Dit kan betekenen dat je budget sneller opraakt, maar de kans bestaat ook dat meer klanten de advertentie zien, zelfs als ze je menu niet bekijken.

Als je een lagere prijs per weergave instelt, kan het gebeuren dat je advertentie verderop in het onderdeel Uitgelicht van de app getoond wordt. Dit kan leiden tot minder menuweergaven en kan de effectiviteit van je advertentie verminderen.

Het kan gebeuren dat je advertentie niet wordt weergegeven. Dan is je prijs per weergave misschien te laag of je advertentie niet relevant genoeg voor klanten.

Lees meer in de veelgestelde vragen over Deliveroo-advertenties

Heb je het antwoord gevonden?