We begrijpen dat jullie de afgelopen dagen al verschillende berichten hebben ontvangen over de wereldwijde uitbraak van COVID-19.

In deze e-mail beschrijven we de procedure die we in een aantal mogelijke scenario's willen implementeren op Editions-locaties. 

We nemen de veiligheid van restaurantpartners, riders, klanten en onze teams op locatie ontzettend serieus. Daarom hebben we het volgende praktische noodplan opgesteld. Zo hopen we iedereen een duidelijke en eenduidige aanpak te bieden voor symptomen of bevestigde gevallen van COVID-19 op de Editions-werkplek. 

Wij verzoeken je daarom vriendelijk de bijgevoegde mededeling te lezen en je teams te adviseren, zodat we tijdens deze uitbraak samen de werkplek veilig houden. 

Voor medewerkers van partners die op locatie zijn: 


Als een chef-kok voordat hij of zij op de locatie arriveert telefonisch of per e-mail symptomen meldt aan de locatiemanager, geldt het volgende:

 • De chef-kok wordt gevraagd thuis te blijven en 14 dagenin quarantaine te gaan voordat hij of zij weer naar werk komt.

 •  De partner ontvangt een e-mail waarin het incident wordt bevestigd. Hierin staat ook wat hij of zij moet doen en informatie over het beleid voor veilige terugkeer op de werkvloer, het aantal dagen van quarantaine etc.

Als een chef-kok voordat hij of zij naar het werk komt meldt dat iemand in zijn of haar huishouden symptomen van COVID-19 heeft, dan geldt het volgende: 

 • De chef-kok wordt gevraagd thuis te blijven en 14 dagen in quarantaine te gaan voordat hij of zij weer naar werk komt.

 •  De partner ontvangt een e-mail waarin het incident wordt bevestigd. Hierin staat ook wat hij of zij moet doen en informatie over het beleid voor veilige terugkeer op de werkvloer, het aantal dagen van quarantaine etc.

Als een chef-kok tijdens een dienst symptomen van COVID-19 meldt, dan geldt het volgende: 

 • De chef-kok wordt gevraagd de locatie te verlaten, naar huis te gaan en en 14 dagen in quarantaine te gaan. 

 • Alle chef-koks die in die keuken werken worden gevraagd onmiddellijk naar huis te gaan en 14 dagen in quarantaine te gaan. De keuken wordt gesloten. De keuken moet grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden voordat deze weer open gaat. 

 • Locatie sluiten: we kunnen beslissen de hele locatie te sluiten, maar we zullen dit in dat geval onmiddellijk met partners communiceren. Editions zal de locatie reinigen/desinfecteren. Zodra de locatie gereed is, worden alle partners op de hoogte gebracht en kunnen we weer open gaan. 

 • Volgens de richtlijnen moet iedereen die 15 minuten of langer en binnen 2 meter afstand van iemand met symptomen is geweest, ook in quarantaine gaan. Dit betekent dat, afhankelijk van waar en hoe lang ze de dienst hebben gedraaid, wordt bepaald of anderen op de locatie ook in quarantaine moeten.

Verantwoordelijkheid van partners: 

Partners zijn verplicht het locatiemanagementteam op de hoogte te stellen als een chef-kok of teamlid zich ziek meldt of symptomen van COVID-19 (nieuwe aanhoudende hoest of verhoogde temperatuur) meldt of als hij/zij met iemand samenwoont die symptomen van COVID-19 heeft. Is het teamlid nauw betrokken bij iemand met het virus of symptomen, dan wordt hij of zij gevraagd volgens de richtlijnen van het RIVM 14 dagen thuis te blijven. Het nieuwste advies vind je in de veelgestelde vragen van het RIVM via de link:  https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/questions-and-answers#PersonalAls een chef-kok zich niet kan of weigert te houden aan het Editions-beleid, brengen we de partner hiervan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval moet de partner contact opnemen met de chef-kok en de chef-kok verzoeken de locatie onmiddellijk te verlaten. We zetten de tablet op pauze zolang de chef-kok er niet is en tot de keuken is gedesinfecteerd.

De partner moet andere medewerkers aanwijzen om de keuken te desinfecteren voordat die weer open gaat. 

Voor medewerkers van Deliveroo Editions die op locatie zijn:

 • Editions-teams op locatie moeten alle bovenstaande voorschriften volgen en worden gevraagd om zorgen en symptomen te melden bij hun leidinggevenden als mensen deze informatie vrijwillig met hen willen delen.

 • Als de locatiemanager via e-mail of telefoon symptomen meldt, probeert het operations team zo snel mogelijk een vervanger te vinden. 

Geïmplementeerde voorzorgsmaatregelen op locaties (ter aanvulling op de bestaande operationele procedures en beleidsregels over schoonmaken, desinfecteren en persoonlijke hygiëne): 

 • Vaker schoonmaken en desinfecteren. Oppervlakken die in aanraking komen met voedsel en handen moeten gedurende de dag vaak worden gedesinfecteerd.

 •  Chef-koks moeten hun handen elke 15 minuten wassen in aanvulling op de bestaande regels voor handen wassen; er worden timers beschikbaar gesteld.

 • Er worden (waar beschikbaar) gezichtsmaskers geboden aan chef-koks en teamleden op de locatie.

 • Er worden op de locatie koortsthermometers beschikbaar gesteld zodat die indien nodig gebruikt kunnen worden.

 • Het afhalen van bestellingen gaat vanaf nu contactloos.

 • Er worden plakband en stickers beschikbaar gesteld voor het afsluiten van tassen. 

 • Waar mogelijk worden bestellingen afgehaald binnen de openingstijden. 

We drukken al onze partners op het hart om altijd de laatste adviezen van het RIVM op te volgen. Bekijk hiervoor de volgende link en deel die met al je teams: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19. 

Vragenlijst over COVID-19 voor bezoekers

De veiligheid van onze werknemers, partners en bezoekers blijft onze prioriteit. Momenteel zijn alleen bezoeken die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering toegestaan op Editions-vestigingen. Om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en het risico op blootstelling te beperken voor onze medewerkers en bezoekers, hebben we een eenvoudige screeningvragenlijst opgesteld. Jouw deelname is belangrijk om ons te helpen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om jou en iedereen in dit gebouw te beschermen. Hartelijk dank voor je tijd.

Naam van bezoeker:
Telefoonnummer:
Bedrijf/organisatie van bezoeker:
Locatie van vestiging (in te vullen door de vestigingsmanager):
Verklaring van de bezoeker:

Ben je in de afgelopen 14 dagen teruggekeerd uit een van de onderstaande landen? Ja / Nee (Cambodja, China, Hongkong, Iran, Italië, Japan, Laos, Macau, Maleisië, Myanmar (Birma), Singapore, Taiwan, Tenerife (alleen het H10 Costa Adeje Palace Hotel), Thailand, Vietnam, Zuid-Korea)

Heb je in de afgelopen 14 dagen nauw contact gehad met of gezorgd voor iemand met COVID-19? Ja / Nee

Heb je nauw contact gehad met iemand die in de afgelopen 14 dagen naar een van de bovenstaande landen is gereisd? Ja / Nee

Heb je in de afgelopen 14 dagen verkoudheids- of griepachtige symptomen gehad (waaronder koorts, hoest, keelpijn, aandoening van de luchtwegen of ademhalingsproblemen)? Ja / Nee

Als het antwoord op een of meer van deze vragen 'ja' is, mag je de vestiging niet betreden.

Handtekening (bezoeker):

Datum:

Toegang tot de vestiging (aan te duiden door de vestigingsmanager): Toegestaan / Geweigerd

Heb je het antwoord gevonden?